مشخصات فنی

شبکه استاندارد از مفتول شماره ۵/۲ تا ۵/۳ میلی‌متر تا حداکثر ۸ میلی‌متر می‌باشد که با چشمه‌های ۵× ۵ سانتیمتر ساخته می‌شود. پوشش‌های بتنی از حداقل ۳ سانتیمتر تا ۵/۵ سانتیمتر می‌باشد که با توجه به باربر بودن دیوارها متفاوت می‌باشد. ابعاد استاندارد پانل‌ها به عرض ۲۰۰/۱ متر و ارتفاع ۷۰/۲ به بالا ساخته می‌شود که بسته به مورد استفاده قابل تفسیر می‌باشد بتن پاشیده شده روی پانل‌ها به مقاومت حداقل mpa20 برای پانل‌هلی باربر و mpa15 برای دیوارهای غیر باربر استفاده می‌شود. مقاومت کششی مفتول مورد استفاده kg/cm2 4000 برای پانل‌های باربرو kg/cm2 3000 برای پانل‌های غیر باربر می‌باشد عایق استفاده شده از نوع پلی‌استایرن منبسط شده با دانستیه تشکیل شده که حداکثر شاخص گسترش شعله ۲۵ و حداکثر شاخص گسترش دود آن ۴۵۰ می‌باشد.

موارد کاربرد تری دی پانل دیواری

دیوار باربر میتوان از انها به عنوان دیوار باربر در سوله ها و ساختمان های صنعتی،دیوارهای محوطه،ساختمان های بدون اسکلت(معمولا یک یا دو طبقه و عمدتا در انبوه سازی هاست)و… استفاده کرد.

دیوار غیر باربر میتوان از انها به عنوان دیوار های غیر باربر مثل دیوار های خارجی و داخلی در طراحی ساختمان های فولادی و بتنی استفاده کرد و این سیستم به دلیل خصوصیاتی چون سبکی و عایق حرارتی بودن در برج ها هم بسیار کاربرد دارد.

تری دی پنل سقفی به صورت افقی یا شیب دار با شیب کم به عنوان عضو باربر خمشی و دیافراگم افقی عمل می نمایند.در دیافراگم های پنلی از انجا که شبکه پانل دارای مقدار کمی است باید دیافراگم از طریق میلگرد تقویتی،تقویت گردد.

</