تیری دی پانل ، ساندویچ پانل یکی از متریال های مناسب با شرایط اب و هوایی ایران میباشد . تریدی ضمن اجرای سریع عایق صدا و حرارت نیز هست .